Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICKO

Aktualność danych:

MICKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

13

kobiet

5

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.6.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2936. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).