Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICKOWSKA

Aktualność danych:

MICKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

kobiet

Męska forma nazwiska to MICKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie10 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).