Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICOREK

Aktualność danych:

MICOREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (119 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 288 osób, z czego:

148

kobiet

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICOREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie27 mężczyzn, 37 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie62 mężczyzn, 57 kobiet

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).