Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICYK

Aktualność danych:

MICYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (125 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 360 osób, z czego:

187

kobiet

173

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2782. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2760. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie44 mężczyzn, 32 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie65 mężczyzn, 60 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie25 mężczyzn, 27 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).