Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICZAJKA

Aktualność danych:

MICZAJKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 83 osoby, z czego:

40

kobiet

43

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICZAJKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie38 mężczyzn, 31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).