Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICZKA

Aktualność danych:

MICZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (215 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 527 osób, z czego:

267

kobiet

260

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2699. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2681. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie63 mężczyzn, 78 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie104 mężczyzn, 111 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).