Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICZOŁEK

Aktualność danych:

MICZOŁEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (209 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

119

kobiet

121

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2812. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICZOŁEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie111 mężczyzn, 98 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).