Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICZULIS

Aktualność danych:

MICZULIS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

14

kobiet

8

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.75.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2933. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICZULIS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).