Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDA

Aktualność danych:

MIDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (155 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 213 osób, z czego:

101

kobiet

112

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie81 mężczyzn, 74 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).