Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDEK

Aktualność danych:

MIDEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

41

kobiet

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 22 kobiety

  • łódzkie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).