Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDER

Aktualność danych:

MIDER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

83

kobiety

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 22 kobiety

  • świętokrzyskie25 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).