Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDERA

Aktualność danych:

MIDERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (174 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 264 osoby, z czego:

134

kobiety

130

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2803. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie86 mężczyzn, 88 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).