Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDRO

Aktualność danych:

MIDRO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (93 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

81

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDRO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie48 mężczyzn, 45 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).