Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDZIAK

Aktualność danych:

MIDZIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

45

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDZIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).