Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIDZIO

Aktualność danych:

MIDZIO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 188 osób, z czego:

93

kobiety

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIDZIO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie61 mężczyzn, 55 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).