Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEŃKO

Aktualność danych:

MIEŃKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 230 osób, z czego:

120

kobiet

110

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2831. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEŃKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie20 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie34 mężczyzn, 31 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie15 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: