Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEŃSKA

Aktualność danych:

MIEŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 16 osób, z czego:

16

kobiet

Męska forma nazwiska to MIEŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • pomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).