Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECHÓWKA

Aktualność danych:

MIECHÓWKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

74

kobiety

65

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECHÓWKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie9 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie25 mężczyzn, 30 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).