Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECHOWIECKA

Aktualność danych:

MIECHOWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

kobiet

Męska forma nazwiska to MIECHOWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECHOWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie26 kobiet

  • lubelskie30 kobiet

  • mazowieckie29 kobiet

  • wielkopolskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).