Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECHOWSKA

Aktualność danych:

MIECHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

139

kobiet

Męska forma nazwiska to MIECHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie8 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie43 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie34 kobiety

  • wielkopolskie12 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).