Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECHURSKA

Aktualność danych:

MIECHURSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

kobiet

Męska forma nazwiska to MIECHURSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECHURSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 kobiet

  • małopolskie75 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).