Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECZKOWSKA

Aktualność danych:

MIECZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (631 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2591 osób, z czego:

2591

kobiet

Męska forma nazwiska to MIECZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie145 kobiet

 • kujawsko-pomorskie98 kobiet

 • lubelskie25 kobiet

 • lubuskie52 kobiety

 • łódzkie25 kobiet

 • małopolskie27 kobiet

 • mazowieckie397 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie631 kobiet

 • pomorskie182 kobiety

 • śląskie118 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie327 kobiet

 • wielkopolskie69 kobiet

 • zachodniopomorskie145 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: