Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECZYŃSKA

Aktualność danych:

MIECZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

169

kobiet

Męska forma nazwiska to MIECZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2800. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 kobiet

 • lubuskie12 kobiet

 • łódzkie35 kobiet

 • małopolskie22 kobiety

 • mazowieckie5 kobiet

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • wielkopolskie30 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).