Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECZYCHOWSKI

Aktualność danych:

MIECZYCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (5 osób), małopolskim (5 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIECZYCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECZYCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).