Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIECZYKOWSKA

Aktualność danych:

MIECZYKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

kobiet

Męska forma nazwiska to MIECZYKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIECZYKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • małopolskie10 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podlaskie7 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).