Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEDZIŃSKA

Aktualność danych:

MIEDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (228 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1098 osób, z czego:

1098

kobiet

Męska forma nazwiska to MIEDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1878. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie118 kobiet

 • kujawsko-pomorskie35 kobiet

 • lubelskie28 kobiet

 • lubuskie30 kobiet

 • łódzkie124 kobiety

 • małopolskie19 kobiet

 • mazowieckie93 kobiety

 • opolskie20 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie54 kobiety

 • śląskie143 kobiety

 • świętokrzyskie30 kobiet

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie228 kobiet

 • zachodniopomorskie62 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: