Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEDZIANOWSKA

Aktualność danych:

MIEDZIANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (73 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 316 osób, z czego:

316

kobiet

Męska forma nazwiska to MIEDZIANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2653. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEDZIANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie28 kobiet

 • lubelskie19 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie33 kobiety

 • mazowieckie22 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie12 kobiet

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 kobiet

 • wielkopolskie73 kobiety

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: