Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEDZIANOWSKI

Aktualność danych:

MIEDZIANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 277 osób, z czego:

277

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIEDZIANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2656. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEDZIANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn

 • lubelskie22 mężczyzn

 • łódzkie26 mężczyzn

 • mazowieckie21 mężczyzn

 • podlaskie10 mężczyzn

 • pomorskie10 mężczyzn

 • śląskie16 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn

 • wielkopolskie66 mężczyzn

 • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).