Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEDZIEJEWSKA

Aktualność danych:

MIEDZIEJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

39

kobiet

Męska forma nazwiska to MIEDZIEJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEDZIEJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).