Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIEDZIK

Aktualność danych:

MIEDZIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

79

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIEDZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie15 mężczyzn, 17 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).