Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELĘCKA

Aktualność danych:

MIELĘCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: warmińsko-mazurskim (2 osoby), wielkopolskim (2 osoby), łódzkim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 6 osób, z czego:

6

kobiet

Męska forma nazwiska to MIELĘCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELĘCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).