Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELĘCKI

Aktualność danych:

MIELĘCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: warmińsko-mazurskim (2 osoby), wielkopolskim (2 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIELĘCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELĘCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).