Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELA

Aktualność danych:

MIELA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

81

kobiet

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie41 mężczyzn, 35 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • podkarpackie26 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).