Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELAŃCZUK

Aktualność danych:

MIELAŃCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (130 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

91

kobiet

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELAŃCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie66 mężczyzn, 64 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).