Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELCARSKA

Aktualność danych:

MIELCARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

210

kobiet

Męska forma nazwiska to MIELCARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2756. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELCARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie80 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie24 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie45 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).