Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELCARSKI

Aktualność danych:

MIELCARSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

3

kobiety

220

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIELCARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2721. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELCARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie94 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie23 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie36 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).