Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELCZARCZYK

Aktualność danych:

MIELCZARCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (212 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 320 osób, z czego:

172

kobiety

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELCZARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie97 mężczyzn, 115 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: