Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELCZARSKA

Aktualność danych:

MIELCZARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 263 osoby, z czego:

263

kobiety

Męska forma nazwiska to MIELCZARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2703. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELCZARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie26 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie25 kobiet

 • małopolskie12 kobiet

 • mazowieckie85 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie33 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).