Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELECHOWICZ

Aktualność danych:

MIELECHOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

52

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELECHOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie23 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).