Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELECKA

Aktualność danych:

MIELECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

283

kobiety

Męska forma nazwiska to MIELECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2686. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie43 kobiety

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie77 kobiet

 • mazowieckie29 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie40 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie19 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).