Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELENIEWSKI

Aktualność danych:

MIELENIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIELENIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELENIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).