Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELEWSKA

Aktualność danych:

MIELEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (120 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 227 osób, z czego:

227

kobiet

Męska forma nazwiska to MIELEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2739. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie37 kobiet

  • łódzkie12 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie120 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).