Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELEWSKI

Aktualność danych:

MIELEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (145 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 263 osoby, z czego:

263

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIELEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2678. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie33 mężczyzn

  • łódzkie18 mężczyzn

  • małopolskie15 mężczyzn

  • mazowieckie16 mężczyzn

  • pomorskie145 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).