Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELICKA

Aktualność danych:

MIELICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

70

kobiet

Męska forma nazwiska to MIELICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).