Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELKE

Aktualność danych:

MIELKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (320 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 688 osób, z czego:

351

kobiet

337

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2615. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2604. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie156 mężczyzn, 164 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie74 mężczyzn, 77 kobiet

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: