Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELNICZYN

Aktualność danych:

MIELNICZYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (97 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

86

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELNICZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie45 mężczyzn, 52 kobiety

  • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).