Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELNIKIEWICZ

Aktualność danych:

MIELNIKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 305 osób, z czego:

166

kobiet

139

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2800. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2802. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELNIKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie63 mężczyzn, 70 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie35 mężczyzn, 38 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).