Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELOSZYŃSKA

Aktualność danych:

MIELOSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

54

kobiety

Męska forma nazwiska to MIELOSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELOSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).