Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIELOWSKA

Aktualność danych:

MIELOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to MIELOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIELOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie12 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie13 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).