Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIENSOK

Aktualność danych:

MIENSOK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

44

kobiety

33

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIENSOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie18 mężczyzn, 25 kobiet

  • śląskie13 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).